Join LoS Discord Server TOP 1 GUILD ON SERVER Mad Sopranos
Kills: 1878
TOP 2 GUILD ON SERVER POGROM
Kills: 1488
TOP 3 GUILD ON SERVER Agresywna Masa
Kills: 160
TOP 4 GUILD ON SERVER JEBAC ZYNGERA
Kills: 69

EN
 
By making an account on our server you accept the following rules:


1. Naming
Every character name must meet the following requirements:
1. Must contain between 3 to 30 letters combined in a maximum of 4 words.
2. Can’t be disambiguous string of letters and one letter can’t be repeated more than 3 times next to each other.
3. Words must be separated by spaces.
4. Can’t be offensive, harassing or generally objectionable.
5. Should be original. You are not allowed to impersonate or copy another player’s name.
6. You are not allowed to use in-game monster’s, NPCs or spell names.
7. You are not allowed to use name of a real person.
8. You are not allowed to impersonate in any way anyone from the staff.
9. You are not allowed to use a name that is phonetically similar to already existing name.
10. Your name must be clearly distinguishable within first 15 charaters from any other name that is already made. (Ex. characters "Heartbreaking Worker" and "Heartbreaking Woman" are not allowed together).
11. It is forbidden to create nicknames that exceed a reasonable length and complexity, thus preventing smooth communication.

Any violation of above leads to your character being namelocked or even deleted.

2. Game chat
1. Insulting, harassing and excessive cursing on public chats and default chat - 1-3-day ban**.
2. Insults toward game staff - 5 day ban*.
3. Excessive spamming or using public channels inappropriately (ex. making offers in help chat) - 1-day ban.
4. Asking for something or implying doing something against the rules - 1-3-day ban.
5. Notorious requests to staff for free items or other services (ex. pet or element change) - 1-3-day ban. 
6. Selling, trading or buying a character/account - 15-day ban*
7. Advertisement of other OTS - Permaban*
8. Every player is obligated to respond to anyone from staff. In case of ignoring the staff when you are being checked for breaking the rules, you will be treated as guilty.

3. Programs
1a. Using third party software to play is allowed as long as you are present (not AFK).
1b. Using third party software to play, while being AFK - 7-day ban.
2. You are allowed to use said software if you are training (control included) , you can also use spells while training(recommended chakra down).
3. You are allowed to have one MC, as long as this additional character is training (not gaining experience). Killing monsters for exp/loot, making Sakura Pills and other simillar actions are not allowed on second character.
4. Playing on more than one character differently from how it is described above - 20-day ban for every character that you are currently playing.
5. Using Combo Leader - Permaban

You are obligated to respond to any requests from staff member when you are being checked for breaking the rules. You have the right to report any suspicious behaviour by using CTRL+R channel.

You have the right to disagree with the decision of your punishment. In that case you have to write an appeal in "Black List -> Odwołania" section in 24 hours from the punishment. Then the person who had banned you has another 24 hours for proving you guilty by uploading a video with at least 60 seconds duration. Unjustified appeal may extend your punishment up to a permanent ban. These rules don’t apply to Administrators who can ban at any time without showing a proof.

4. Others
1. Bug and exploit abuse - Permaban*
  • a) If you report the bug immediately after accidental use, you may avoid the ban.
2. Account sharing - 10-day ban.
3. Any attempt of hacking - Permaban*
4. Attempting to cheat the staff - Permaban*
5. Publishment of false screenshots or videos in attempt to ban another player - Permaban for everyone involved in creating fake proofs.
6. Sharing links with sexually related, racist, drug-related or containing someone’s personal information content - Permaban*
7. You are obligated to report every bug or exploit.
8. Blocking respawn of special monsters (saga, mission, dojo), intentional blocking of other players in pz or trains - 1-3-day ban.
9. Being inactive in Akatsuki vs Anbu event - 1-day ban.
10. Using low level characters (alts) as a monitoring service or to intentionally spy, disturb other players during pvp fights -  7-day ban*

* This banishment is valid for every account of that player.
** Only extreme cases. Someone from staff must be a witness and save a screenshot from the chat with a definitive proof.

Administrators can’t guarantee a game without lags, crashes or bugs and is not obligated to give back any items, levels or skills lost in result of above incidents. These rules can be changed at any time without notice.

 
PL:
 
Tworząc konto na serwerze akceptujesz jego regulamin.


1. Imiona
Imię postaci musi spełniać poniższe wymagania:
1. Musi składać się z od 3 do 30 liter, ułożonych w maksymalnie 4 wyrazy.
2. Nie może składać się z bezsensownie ułożonych liter, ponadto te same litery lub ich ciąg nie powinny powtarzać się więcej niż 3 razy koło siebie.
3. Nie może być zlepkiem wyrazów.
4. Nie może być obraźliwe, wulgarne ani pod żadnym innym względem źle się kojarzyć.
5. Powinno być oryginalne, nie należy podrabiać imion innych graczy.
6. Imiona potworów, NPC oraz nazw jutsu są zakazane, ponieważ utrudnia to pracę władzy serwera.
7. Nie może być nazwą sławnej, realnej osoby np. Messi, Gołota, Borek itp.
8. Zakazane są imiona, które mogą zmylić inne osoby o naszej pozycji. Nie można posiadać imion podobnych do osób pełniących ważne funkcje na serwerze.
9. Zakazane są imiona, które są podobne fonetycznie do już istniejących.
10. Imię musi być łatwo odróżnialne od innego w pierwszych 15 znakach. (np. imiona "Heartbreaking Worker" i "Heartbreaking Woman" nie są dozwolone jednocześnie).
11. Zakazane jest tworzenie nicków, które zdecydowanie przekraczają rozsądną długość i skomplikowanie, uniemożliwiając tym samym płynną komunikację.

Imię waszej postaci na serwerze to wasz identyfikator i prawdopodobnie tak ludzie będą się do was zwracać, dlatego pamiętajcie, byście nie musieli się wstydzić waszego imienia, aby nie obrażało ono nikogo oraz żeby pasowało do gry.
Za złamanie zasad dotyczących imion grozi kara w postaci namelocka lub usunięcia postaci.

2. Korzystanie z czatu
1. Obrażanie innych graczy lub nagminne wulgaryzmy, na publicznych czatach oraz default - ban na 1-3 dni**.
2. Obrażanie władzy serwera - ban na 5 dni*.
3. Spam na kanałach publicznych lub używanie kanałów publicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem - ban na 1 dzień.
  • a) Trade - chat służy do składania swoich ofert, nie można tam dyskutować ani prosić o pomoc.
  • b) Help - chat, gdzie możesz zadać swoje sensowne pytania odnośnie gry, na które nie znasz odpowiedzi, a jest ona Ci potrzebna.
  • c) Game-Chat - możesz tam rozmawiać ze wszystkimi innymi graczami o grze, nie należy zadawać tam pytań, które powinny znaleźć się na Help-Chacie.
4. Prośba o zrobienie czegoś sprzecznego z regulaminem - ban na 1-3 dni.
5. Nagminne proszenie wyższej lub najwyższej władzy serwera o darmowe przedmioty lub inne usługi (np. zmiana peta, żywiołu) - ban na 1-3 dni.
6. (Próby) Sprzedawanie(a), wymienianie(a), kupowanie(a) postaci - ban na 15 dni*.
7. Reklamowanie innych OTSów - Permaban*
8. Każdy gracz ma obowiązek odpowiadania władzy serwera. W przypadku ignorowania władzy, gdy sprawdza ona czy nie łamiemy regulaminu, możemy zostać potraktowani tak, jakbyśmy go łamali.

3. Programy
1a. Używanie programów wspomagających grę (bot, tasker, itp.) jest dozwolone o ile jesteś przy komputerze.
1b. Używanie programów wspomagających grę (bot, tasker, itp.), będąc AFK - ban na 7 dni.
2. Dozwolone jest skillowanie będąc AFK (dotyczy również control) oraz spalanie chakry używając jutsu lub chakra down.
3. Dozwolone jest posiadanie jednego MC pod warunkiem, że dodatkowa postać skilluje w miejscach do tego przeznaczonych (trainy, pz, control). Zdobywanie expa, itemków, robienie pillsów i inne tego typu czynności są zabronione.
4. Granie więcej niż jedną postacią w tym samym czasie(MC) w inny sposób niż określono w punkcie 3. - ban na 20 dni na wszystkie postacie, którymi w tym momencie gramy.
5. Używanie Combo Leadera - Permaban

Gracz ma obowiązek reagowania na prośby supportu podczas bycia sprawdzanym. Gracze mogą zgłaszać swoje podejrzenia o łamaniu regulaminu na CTRL+R.

Jeżeli osoba zbanowana nie zgadza się z decyzją banującego, ma prawo napisać odwołanie na forum w odpowiednim dziale w ciągu 24h od otrzymania bana. Następnie osoba banująca ma 24h od momentu wstawienia odwołania na przedstawienie dowodu w postaci filmiku trwającego co najmniej 60 sekund i ukazującego winę danej osoby. Niesłuszne odwołanie może spowodować zwiększenie kary do bana permanentnego.
Władza najwyższa nie ma obowiązku przedstawiania dowodów.

4. Ogólne
1. Wykorzystywanie błędów w grze lub jej słabości - Permaban*
  • a) Jeżeli od razu po przypadkowym wykorzystaniu słabości gry zawiadomisz władzę serwera - możesz zostać potraktowany ulgowo.
2. Sharowanie konta - ban na 10 dni.
3. Hakowanie innych - delete na wszystkie postacie osoby hakującej.
4. Oszukiwanie władzy serwera - Permaban*
5. Publikowanie nieprawdziwych screenów, filmów itp. aby inny gracz dostał bana - delete wszystkich postacie osób, które brały świadomy udział w tworzeniu fake.
6. Wysyłanie linków z przejawami pornograficznymi, nazistowskimi, rasistowskimi, antysemickimi lub naruszającymi czyjąś prywatność wbrew jego woli - Permaban*
7. Każdy gracz ma obowiązek zgłaszać każdy napotkany bug/exploit.
8. Blokowanie respawnu specjalnych potworów (sagi, misje, dojo itp.), umyślne blokowanie graczy w pz lub na trainach - ban na 1-3 dni.
9. Brak aktywności podczas Akatsuki vs Anbu event - ban na 1 dzień.
10. Używanie drugiej postaci (alt) do monitorowania terenu ("czujki") lub podglądania, przeszkadzania innym graczom podczas walk pvp - ban na 7 dni*

* Gracz otrzymuje bana na każde konto.
** Jedynie skrajne przypadki, support musi być świadkiem zdarzenia oraz wykonać screen, który jest jednoznacznym dowodem winy danej osoby.

Administracja nie gwarantuje gry bez lagów, crashów, bugów i nie ma obowiązku oddawania itemów/leveli/skilli, które gracz straci w wyniku wyżej wymienionych czynników. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.

 
The owner of Legends of Shinobi is:
 
Hostownik - Dominik Kamiński
 
NIP: 5993257355
REGON: 389305896
ul. Gorzowska.2a
66-460 Białcz
ANONIM
Level: 727 Ninjutsu: 133
CWL KECAJ
Level: 726 Ninjutsu: 139
Nico
Level: 715 Ninjutsu: 136
BAKAJOKO KOT
Level: 674 Ninjutsu: 130
KING OVELION
Level: 666 Ninjutsu: 129
~~Nobody~~
~~Nobody~~